Hem

Forum för familjevård, FfF, har årsmöte 11 maj 2016 13-16. Alla medlemmar i FSF är välkomna

dit: RSHM:s lokaler på Instrumentvägen 10, Hägersten, T.bana Örnsberg. Mötet inleds av

Cecilia Sjölander, Allmänna Barnhuset, 13-14:30,  om aktuella frågor inom familjehemsvården.

VÄLKOMNA!

                                                                                * * *

FSF:s konferens i Södertälje den 7 mars 2016 med temat ”Barnets röst” blev mycket uppskattad.

Många deltagare önskade få föreläsarnas powerpoint-bilder. De finns nu tillgängliga utom för                            Maskrosbarnens eftersom den föreningen ännu inte offentliggjort sin rapport.

Berith Josefsson och Pernilla Krusberg, Socialstyrelsen, om utredningen om tvångsvård för barn och unga: LVU-utredn.

Petra Rinman, regeringskansliet, om samordningen av den sociala barn- och ungdomsvården:                                 Rinman, samordnare

Carina Örgård, Rädda Barnen, om psykisk traumatisering hos barn:                                                                            Trauma, Rädda Barnen 

Pia Holmgren, socionom Burlöv, att fånga upp barns röster genom praktiskt socialt arbete                                      Pia, burlöv

Maja Hagström, socionom Sollentuna, kommunalt brukarråd för placerade ungdomar ”Unga Röster i soc”: Utvärdering finns på FOU Nordvästs hemsida: www.fou-nordvast.se/wp-content/uploads/2013/04/Unga              Unga röster i soc – FSF 7 mars, förkortad version

Får du problem att öppna så mejla till: tross6@hotmail.com och ange föreläsning så skickas pp-bilderna till dej!

**************************************************

journalen_framsida

Klicka på bilden!

 

 

Läs tidigare nummer här:

FSF 1-2015_V3

**

 Konferensen 23 mars 2015 om stöd till placerade barns föräldrar var mycket lyckad och visade hur avgörande detta är för att umgänget ska fungera bra. 

Dagen började med Cecilia Grefves presentation som nationell samordnare för den sociala barnavården. Läs hennes presentation här: http://fsf.nu/wp-content/uploads/2015/04/Cecilia-Södertälje-2015.ppt

Därefter presenterade Sofia Forsberg, projektledare och Ingrid Persson, enhetschef i Stockholm stad, sin kartläggning om olika insatser för de placerade barnens föräldrar. De fastnade för Danmarks ”Foraldrastottan” som pågått sedan 1994. De har nu startat ett projekt kallat Stella med inspiration från Danmark. Ta del av deras presentation här: http://fsf.nu/wp-content/uploads/2011/11/Sthlm-stad-2015.ppt

På eftermiddagen presenterade professor Ingrid Höjer, en forskningsöversikt kring vad föräldrar och familjehem upplever som viktigt: http://fsf.nu/wp-content/uploads/2015/04/Höjer-pp-bilder-20150323.pdf

Därefter presenterade Hans Bäckström, socionom Höör, sina erfarenheter kring hur man kan arbeta med placerade barns föräldrar och hur det i sin tur förbättrar umgänget med barnen. http://fsf.nu/wp-content/uploads/2015/04/Hans-B.-mars-2015.ppt

* * * * *

 

OBS! Ni som betalt in medlemsavgifter utan att ange vilka personer de avser var snäll kontakta kassören Sonja Lind Brolinsson eftersom medlemsskapet är personligt. Meddela även mailadress.