FSF-Priset

FSF delar varje år ut ett pris i anslutning till årsmötet eller större konferens. Priset består av ett diplom och en minnesgåva. Det ska lyfta fram personer som utfört betydande insatser inom familjehemsvården vilket främjar barns möjligheter till en god uppväxt.

 

2016 års FSF-pris delades ut på FSF-dagen 7 mars i Södertälje till Gunvor Andersson, forskare från Lund.

Tidigare pristagare:

2007 gick priset till Margareta Erman, Sveriges Kommuner och Landsting.

2008 till Ywonne Strömqvist, Familjehemsvården i Stockholms södra förorter.

2009 till Kerstin Badreddine, Familjehemsverksamheten i Majorna, Göteborg.

2010 till Monica Westberg, Familjehemsverksamheten i Karlstad.

2012 till Ingrid Höjer, Institutionen gör socialt arbete, Göteborgs universitet.

2013 till Eva Körner, psykolog och Lisbeth Pipping, författare och föreläsare

2014 till Hans Bäckström, socionom, Höörs kommun

2015 till Ann Dahl, socionom, Varbergs kommun