Information om FSF

Föreningen Socionomer inom familjehemsvården

(FSF) bildades 1994 och har som syfte att:

 • Skapa forum för oss som arbetar med barn i familjehem där vi på olika sätt kan komma i kontakt med varandra och utbyta erfarenheter.
 • Sprida information om nyheter, debatt och forskning till föreningens medlemmar.
 • Delta i samhällsdebatten. Inför myndigheter och allmänheten synliggöra familjehemsvården. Vara remissinstans. Samverka med andra verksamheter inom familjehemsvården.
 •  

  Ett litet av axplock av frågor som FSF arbetar med:

  • Vi sprider information om nyheter, debatt och forskning till föreningens medlemmar.
  • Vi anordnar varje år egna konferenser och utger vår egen tidning FSF-Journalenför att sprida erfarenheter inom vårt yrkesområde.
  • Vi deltar i det nordiska samarbetet kring familjehemsfrågor via Nordic Foster Care Association– NOFCA.
  • Vi vill verka för en förbättrad familjehemsvård genom kontakter med bla departement, Sveriges Kommuner och Landsting, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialstyrelsen.
  • Arbetar med Metodutveckling av familjehemsvården: utveckla rekrytering och utredningsarbetet av familjehem och bättre bedöma familjernas resurser. Förbättra utredningar av de barn och ungdomar som är i behov av familjehem så att matchning barn-familjehem blir bra.

  Tycker du att det skulle vara intressant att arbeta med dessa eller andra frågor? Då är du välkommen att höra av dig till styrelsen eller informationsgruppen.

  FSF Styrelsen :

  Från vänster: Christina Claesson, Katarina Möllerberg, Gunilla Nilsson, Annika Qvarfordt (ordförande), Gunilla Hallin, Anitha Stjörnström, Farzana Khan och Anne-Sofie Östling14441132_10210543419599044_4541385796784073170_n