Utvecklingsarbete

Broschyrer

 

Invänjning från jourhem till familjehem

Broschyren hittar du här.

Matchning till familjehem

Broschyr se bifogat dokument här

Broschyren i A4-text

Info-blad

Akut jourhemsplacering

Text se bifogat dokument här

 

UTVECKLINGSARBETE OCH BROSCHYRER

Metodgruppen inom FSF har utarbetat de ursprungliga broschyrerna och info-bladen som nu uppdaterats. Har du synpunkter på innehållet så skicka gärna ett mejl till info@fsf.nu så kan vi skicka vidare frågan till den eller de som arbetat fram informationen.