Konferenser/Kalendarium

KONFERENSER/KALENDARIUM

Välkommen till FsF dagen den 20:de mars 2017!

Plats: Södertälje Stadshus

Tid: 09:00-16:30

Registrering från 08:30. För och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Program:

09:30 Information från socialstyrelsen:

  • ett fortlöpande uppdrag från regeringen till socialstyrelsen om att stödja utvecklingen av familjevården.
  • ett pågående arbete kring en webbplats med information
  • vinjetterna för familjehemsutredning
  • det pågående arbetet med att anpassa ”Ett hem att växa i” till familjehem som tar emot ensamkomman barn.
  • filmen ”Vad händer nu?”

10:45 Tryggve Balldin, socionom leg. Psykoterapeut FFT-terapeut handledare i psykoterapi arbetar med och utbildar i socialt och psykoterapeutiskt förändringsarbete både nationellt och internationellt.

  • hur hänger beteende och relation ihop?
  • varför är icke vald ensamhet så farlig?
  • Vad har hjärnan och stress med relationer att göra?
  • Hur kan handledning förhindra sammanbrott?

Kostnad och anmälan:

Du som är medlem betalar 950kr. Om som ännu inte blivit medlem betalar 1200kr vilket inkluderar medlemsavgiften för 2017. Anmälan senast 6 mars till anne-sofie.ostling@stockhlm.se , postgiro: 467 42 64 – 9

organisationsnummer: 80 24 02-9798. Kontakta Anne-Sofie Östling vid frågor rörande medlemskap.

Tel. 076 12 03 313.

tulips-1364024__340

 

Tidigare Konferenser:

FSF inbjuder till konferens 7 mars 2016 i Södertälje stadshus. Programmet hur huvudtemat BARNETS RÖST. Planeringen är att behandla aktuella utvecklingsarbeten och lagförslag samt en fördjupning i frågan om hur vi på olika sätt kan fånga upp barnens röster i samband med familjehemsplaceringar. Inbjudan kommer i FSF-Journalen nr l,  2016.

 

Konferensen AKTUELLT OM UTREDNING AV FAMILJEHEM,  ägde rum 18 november 2013

 Teori: anknytning, affekter och mentalisering  Praktik: exempel på metodutveckling                                                                     

Pia Kyhle Westermark, Socialstyrelsen, om ”Trygg och säker vård” samt arbetet med bedömningsinstrumentet ”Initial bedömning av familjehem” ,   Ann-Cathrin Lindell, Haninge kommun, om sina erfarenheter av Socialstyrelsens bedömningsinstrument,  Ulla Fridsjö om ”Nya Kälvesten”.  Bakgrund, erfarenheter och utveckling och   Tor Wennerberg talar utifrån sin bok ”Vi är våra relationer” om begreppen mentalisering, anknytning och affekter.

 

 – 18 mars 2013: FSF anordnade en konferensdag på temat ”Att stå på egna ben, vägen ut i vuxenlivet”. Ingrid Höjers ppt från konferensen i Södertälje finns här.

 

De familjehemsplacerade barnens fysiska och psykiska hälsa – glöms den bort? – konferens i Södertälje 2012 03 19
Powerpointpresentationer:
Stefan Kling och Marie Köhler
Ingemar Nilsson
Hans Bäckström

Hälsokort för barn i familjehem, exempel från Höörs kommun

Fosterbarns hälsa – rapport

Familjehem och föräldraskap – konferens i Södertälje 2010 03 15
Powerpointpresentationer:
Föredrag Södertälje Hans Bäckström
Professionellt föräldraskap
Karin Lunden

 

Sammanfattning av idédiskussioner från FSF:s konferens i Södertälje 20 mars 2009.
Teman: BBIC, Familjehemmens förmåga till reflektion, Matchning, Värderingsfrågor, Alternativa utredningsmetoder. Sammanfattning/Dokumentation
Hans Bäckströms powerpointpresentation från föreläsningen Presentation