Filmer om barn i familjehem

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården har i projektet ”Fler familjehem” arbetat fram ett informationsmaterial som består av två olika filmer och ett studiematerial. I december 2010 blev filmen ”Intervjuer om familjehemsvård” med studiematerial som omfattar båda filmerna blivit klart för distribution. Sedan hösten 2009 finns spelfilmen ”Lyckliga familjen”. Längst ner på den sidan finns även information om en dansk film, ”Berättelsen om Rosa” där fem barn och ungdomar som bor i familjehem berättar om sina liv. 

Film 1: Intervjuer om familjehemsvård
FSF har producerat en film med intervjuer av autentiska personer om familjehemsvård, i samarbete med Markus Andreasson (www.mafilm.se). Filmen som ingår i projektet ”Fler familjehem”, och finansieras av Arvsfonden, kan användas fristående eller som kompletterande material till spelfilmen ”Lyckliga familjen”. Till båda filmerna har Cecilia Moore sammanställt ett utbildningshäfte, en vägledning för de som arbetar med familjehemsvård. Materialet är tänkt att användas av dem som arbetar med rekrytering och utbildning till blivande eller verksamma familjehem. Båda filmerna är också utmärkta att använda som informationsunderlag om familjehemsvård.

”Intervjufilmen” innehåller fyra intervjuer med personer som utifrån sina olika roller berättar om sina erfarenheter om familjehemsvård. Den innehåller en intervju med en ung man som bott i familjehem, ett verksamt familjehem, en mamma vars barn varit familjehemsplacerad samt en familjehemssekreterare. Den är 40 minuter lång och kan användas i sin helhet eller i delar.

FSF lanserar nu ”Intervjufilmen” med en bred föredragsturné runt i landet. Tillsammans med filmen och utbildningshäftet vill föreningen sprida kunskap om materialet och visa hur materialet kan användas. Första föreläsningen med materialet gjordes i Luleå i slutet av oktober. Där deltog cirka 40 socialsekreterare från kommuner i Norrbotten som arbetar med rekrytering och utbildning av nya familjehem samt familjhemshandläggare.

Dagen lades upp på följande sätt: första passet såg hela gruppen ”Lyckliga familjen”, som efterföljdes av en gruppdiskussion om filmen. Under eftermiddagen såg gruppen en intervju från intervjufilmen åt gången, diskuterade sedan utbildningsmaterialets frågor i mindre grupper som sedan återfördes till den stora gruppen. Enligt de deltagande var dagen mycket givande och de såg fram emot att arbeta med materialet i verksamheten.

Beställning av filmen ”Intervjuer om familjehemsvård” görs till: anne-sofie.ostling@Stockholm.se

Filmen kostar 250 kronor.

Studiematerial till intervjufilmen.

Film 2: Lyckliga familjen
I projektet ingår också filmen ”Lyckliga familjen” som framtagits i samarbete med filmregissören Markus Andréasson, www.mafilm.se. Filmen kostar 580 kr + moms & frakt. För att beställa filmen, maila till bestall@mafilm.se

Filmen ”Lyckliga familjen” handlar om flickan Sonja 11 år och hennes känslomässiga flytt till familjehem. Vi får följa henne i mötet med hennes nya familj. Men också om flickans längtan efter hennes mamma och de problem som uppkommer när mamman kommer på besök i familjehemmet.

Vi får följa Sonja i hennes vardag i skolan och hur hon får stöd från sin äldre fosterbror. En bror som älskar Fantomen och till slut räddar henne när skolkamraterna är ute efter henne.

Relationen till mamman påverkar Sonjas liv. Sonja har en längtan efter sin mamma samtidigt som hon får närmare relationer i sitt familjehem. Till slut så ställs allting på sin spets …

”Lyckliga familjen” är en 30 min. spelfilm om livet i ett familjehem. En intensiv historia om hur det är att flytta till en ny familj men också om hur det är att få en ny familjemedlem.

Sonja spelas av Ebba Ribbing och den biologiska mamman av Linda Källgren. Familjehemsmamman spelas av Marika Lagercrantz.

Historien har utvecklats i föreningens manusgrupp. Manusgruppen har i förarbetet träffat både familjehem och biologiska föräldrar till barn som är placerade i familjehem. Allt för att få en så nyanserad bild som möjligt om hur det är att flytta till ett familjehem idag. Manuset har även diskuterats tillsammans med en ungdomsgrupp som alla bor i familjehem i Uppsala området.

Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården vill med filmen möta olika målgrupper och berätta om arbetet med att ta hand om ett barn i ett familjehem.

Projektet är till för att öka förståelsen för vad ett familjehem är, främja rekrytering av nya familjehem och visa hur det KAN VARA att vara barn i ett familjehem. Projektets ambition är att skingra de myter och vanföreställningar som kan finnas och visa på det fantastiska arbete som utförs i många familjehem.

De som vi vill nå med projektet är: De som informerar om vad ett familjehem är och alla som är intresserade av att bli familjehemsföräldrar. Vi vill även nå den breda allmänheten och olika organisationer och myndigheter såsom föreningslivet, högskolor, barnomsorgs- och skolpersonal och andra som vill visa filmen ”Lyckliga familjen”.

Monica Engman, Anna-Karin Dahl och Helena Nyman från FSFs Metodgrupp har sammanställt tre förslag på hur filmen ”Lyckliga familjen” kan användas. Materialet är baserat på intervjuer med Christina Claesson vid socialförvaltningen i Kalmar, Eva Kollberg vid Familjehem Göteborg rekrytering & utbildning inom Göteborgs Stad och AnnMarie Wadenbo vid Gryning Vård, Familjehem Vänersborg.

Gå in här för förslag på användning av filmen från Göteborg , Kalmar och från Vänersborg

Studiematerial till Lyckliga familjen.

Berättelsen om Rosa – en film med och om barn i familjehem
I filmen berättar fem barn och ungdomar om hur livet är när man bor i familjehem och om sina upplevelser av hur det är att växa upp med föräldrar som har alkoholproblem eller är sjuka. De berättar om sina bekymmer, sorger och konflikter, men också om insikter om hur de själva ska komma vidare. Blandat med intervjuerna finns också en animerad film om flickan Rosa, en flicka som precis som de själva inte kan bo hos sina föräldrar. Filmen är producerad i Danmark och är textad till svenska.
Man kan läsa mer om filmen och beställa den här.